Met jouw donatie steun je het werk van Stichting Trails-N-Tales.

Donatie

BedragMogelijkheden

Maandelijkse donaties
Dit kan op 4 manieren:

Stichting Trails-N-Tales is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dan ook dat giften aan stichting Trails-N-Tales fiscaal aftrekbaar zijn.
De hoogte hiervan is afhankelijk van de schijf waarin je zit, maar kan flink oplopen. De belastingdienst maakt verschil tussen ‘periodieke giften’ en ‘gewone giften’. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie hierover. Kort gezegd komt het neer op dat er voor ‘gewone giften’ een drempel is en een maximum aan wat je mag aftrekken en is inkomen gerelateerd. 
‘Periodieke giften’ mogen in zijn geheel worden afgetrokken! Dat is dus interessant voor zowel de gever als ook voor de ANBI stichting omdat er dan inzicht komt in toezeggingen. Voor een ‘Periodieke gift’ gelden wel een aantal voorwaarden. Het is voor een toegezegde perioden van minimaal 5 jaar of voor onbepaalde tijd en dat wordt vastgelegd in een overeenkomst.

1. Klik hier om formulier van Belastingdienst te downloaden tot doen van Periodieke giften.  Downloaden en vervolgens invullen en opsturen naar bestuur@stichtingtrailsntales.nl.
2. Klik (hier) op onze Supp (Support pagina) en hier kunt u online een machtiging geven voor maandelijkse donatie.
3. Klik (hier) om onze S€PA machtigingskaart te downloaden. Deze kunt u invullen en mailen naar bestuur@stichtingtrailsntales.nl
4. Ook kun je zelf bij je eigen bank een automatische maandelijkse donatie instellen. We vinden het wel mooi om dan te horen dat je dat gaat doen, dit is fijn om te weten wat we kunnen verwachten.

Eenmalige / incidentele giften 
Eenmalige giften voor het dekken van de vaste maandlasten of incidentele giften voor onvoorziene uitgaven. Deze kun je nu heel gemakkelijk direct doen, via bijvoorbeeld IDEAL op deze pagina. Daarnaast kun je het natuurlijk ook doen via je eigen bank app overmaken naar 
NL47RABO 0342708163 t.n.v. Stichting Trails-N-Tales.

Giften voor projecten
Giften voor projecten (denk aan bijvoorbeeld aanschaf / vervanging / onderhoud materiaal). Ook dat kan zowel op deze pagina via IDEAL en via de eigen bank app overmaken naar  NL47RABO 0342708163 t.n.v. Stichting Trails-N-Tales. Wil je weten voor welke projecten we nu specifiek sparen? Dan kun je contact met ons opnemen via bestuur@stichtingtrailsntales.nl.

Stand

Op dit moment zitten wij qua toegezegde maandelijkse donaties op het bedrag van ± € 1300,-. Deze maandelijkse donaties gebruiken wij om de vaste maandlasten van ± € 3000,- te betalen (o.a. huur terrein, verzekeringen, belastingen, salariskosten).

Dat betekent dat we voor de vaste maandlasten nog de maandelijkse uitdaging van ongeveer ± € 1700,- hebben. Op dit moment gebruiken we eenmalige giften zo veel mogelijk om dit aan te vullen. Ons doel is dat we met de vaste maandelijks donaties in ieder geval de € 3000,- halen. Op die manier kunnen we de extra giften gebruiken voor uitbreiding activiteiten, projecten, deelname kosten voor jongeren nog meer te verlagen, onderhoud terrein en vervanging en onderhoud materiaal, etc.

Hier kun je zien welk bedrag we deze maand nog nodig hebben om de vaste lasten te kunnen betalen.
We hebben ons doel bereikt!

Als jij het werk van Stichting Trails-N-Tales een warm hart toedraagt en ons nog niet maandelijkse steunt, willen we jou vragen om hier over na te denken.
Jouw gift maakt echt het verschil!

Daarmee ondersteun jij de 3 missies van onze stichting:
1. Aanhaakhikes & Adventures – Trails-N-Tales
2. Theatre with a Mission – No More Lies
3. Adventure & Bible Based Coachen & Counseling  – Delta Coach.

Wij zijn blij met jullie steun.