Met jouw donatie steun je het werk van Stichting Trails-N-Tales.

Donatie

Naam*

Bericht

Bedrag €*Mogelijkheden

Maandelijkse donaties
Dit kan op 3 manieren:
1. Klik (hier) op onze Supp (Support pagina) en hier kunt u online een machtiging geven voor maandelijkse donatie.
2. Klik (hier) om onze S€PA machtigingskaart te downloaden. Deze kunt u invullen en mailen naar bestuur@stichtingtrailsntales.nl
3. Ook kun je zelf bij je eigen bank een automatische maandelijkse donatie instellen. We vinden het wel mooi om dan te horen dat je dat gaat doen, dit is fijn om te weten wat we kunnen verwachten.

Eenmalige / incidentele giften 
Eenmalige giften voor het dekken van de vaste maandlasten of incidentele giften voor onvoorziene uitgaven. Deze kun je nu heel gemakkelijk direct doen, via bijvoorbeeld IDEAL op deze pagina. Daarnaast kun je het natuurlijk ook doen via je eigen bank app overmaken naar 
NL47RABO 0342708163 t.n.v. Stichting Trails-N-Tales.

Giften voor projecten
Giften voor projecten (denk aan bijvoorbeeld aanschaf / vervanging / onderhoud materiaal). Ook dat kan zowel op deze pagina via IDEAL en via de eigen bank app overmaken naar  NL47RABO 0342708163 t.n.v. Stichting Trails-N-Tales. Wil je weten voor welke projecten we nu specifiek sparen? Dan kun je contact met ons opnemen via bestuur@stichtingtrailsntales.nl.

Stand

Op dit moment zitten wij qua toegezegde maandelijkse donaties op het bedrag van ± € 1300,-. Deze maandelijkse donaties gebruiken wij om de vaste maandlasten van ± € 3000,- te betalen (o.a. huur terrein, verzekeringen, belastingen, salariskosten).

Dat betekent dat we voor de vaste maandlasten nog de maandelijkse uitdaging van ongeveer ± € 1700,- hebben. Op dit moment gebruiken we eenmalige giften zo veel mogelijk om dit aan te vullen. Ons doel is dat we met de vaste maandelijks donaties in ieder geval de € 3000,- halen. Op die manier kunnen we de extra giften gebruiken voor uitbreiding activiteiten, projecten, deelname kosten voor jongeren nog meer te verlagen, onderhoud terrein en vervanging en onderhoud materiaal, etc.

Hier kun je zien welk bedrag we deze maand nog nodig hebben om de vaste lasten te kunnen betalen.
€ 1427,99

Als jij het werk van Stichting Trails-N-Tales een warm hart toedraagt en ons nog niet maandelijkse steunt, willen we jou vragen om hier over na te denken.
Jouw gift maakt echt het verschil!

Daarmee ondersteun jij de 3 missies van onze stichting:
1. Aanhaakhikes & Adventures – Trails-N-Tales
2. Theatre with a Mission – No More Lies
3. Adventure & Bible Based Coachen & Counseling  – Delta Coach.

Wij zijn blij met jullie steun.