Onze Visie zichtbaar in 3 Missies

3 Missies

Missie 1: Aanhaakhikes & Adventures
Zie ook: www.trailsntales.nl

Missie 2: No More Lies
Zie ook: www.nomorelies.nl

Missie 3: Delta Coach
Zie ook: www.deltacoach.nl

Gods liefde delen

We willen echt tijd voor de jongeren maken om zo Gods liefde te laten zien door letterlijk, figuurlijk en geestelijk met hen op te wandelen. Ontspanning, onderwijs, ontmoeting van hart tot hart door geestelijke, fysieke en mentale uitdagingen. Door middel van o.a. ontmoetingen, delen, training, coaching & counseling, theater en onderwijs vanuit bijbels perspectief: de liefde van God en de opstanding van Jezus als uitgangspunt.

Deel zijn van ons verhaal?

Bent u benieuwd naar ons verhaal, naar onze missie? Lees dan verder. Wilt u deel zijn van dit verhaal? Wilt u ons werk steunen? Als stichting zijn wij afhankelijk van gebed. Gebed voor de jongeren die we willen bereiken en gebed voor ons als team. Stichting Trails-N-Tales heeft een ANBI status aangevraagd. Met uw steun kunnen we jongeren coachen, hen meenemen op avontuur en kunnen wij dit missionaire werk blijven doen. Stichting Trails-N-Tales heeft geen winstoogmerk en is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel; het door God geïnspireerde en betrouwbare Woord.
"Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar ​liefhebben. Aan jullie ​liefde​ voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn ​leerlingen​ zijn."
Jezus Christus

3 missies Getuigen, samen delen en coachen


Trails-N-Tales


aanhaakhikes & adventures
Activiteiten waarbij wij samen er op uit gaan om te genieten van Gods schepping en om elkaar te ontmoeten en verhalen te delen. De mooie dingen in je leven, de struggles en pijnpunten, de vragen, verwarring, de moeiten, maar ook de overwinningen, je dromen, de reuzen en kruispunten … delen en nieuwe wegen inslaan. Samen hiken, kajakken, kamperen, wandelen, klimmen en fietsen. Naast avontuurlijke activiteiten lezen wij met elkaar in de bijbel, delen wij verhalen en getuigenissen, gaan wij op zoek naar Gods wijsheid voor ons leven. Wij willen verbinding maken tussen deelnemers, activiteiten, Gods Woord, de verhalen van de deelnemers en Gods verhaal … om elkaar en God te ontmoeten.
Dit alles op een ongedwongen wijze in de vrije natuur. Op zoek naar nieuw perspectief, nieuwe vergezichten.

In Ermelo hebben wij aan de rand van het bos een prachtig Basecamp. Hier kunnen wij in Gods schepping kamperen, ontspannen en kampvuuravonden, workshops en thema-weekenden houden. Op deze wijze kunnen wij zo een plek bieden om echt tot rust te komen, te onthaasten en te ontprikkelen, te herstellen en te groeien. Elkaar ontmoeten en uit de drukte stappen om te luisteren naar Gods woorden en Zijn waarheid. Activiteiten variëren in lengte en locatie. Een kampvuuravond op ons Basecamp, een weekend, een dagactiviteit of een avontuur van een week … bijna alles is mogelijk.

Naast activiteiten op ons Basecamp organiseren wij ook hikes in binnen- en buitenland. Een weekend lopen in Drenthe, een aantal dagen kajakken op het Veluwemeer, een meerdaagse hike bijvoorbeeld in Schotland of een avontuur in de Ardennen. Wij geloven in het ontmoeten van elkaar. Geen grote groepen, maar juist kleine groepen. Echt ruimte om je op je gemak te voelen, elkaar te ontmoeten en letterlijk en figuurlijk samen op te lopen.

Kernwoorden:
• Gods liefde • fun • herstel • kampvuur • warmte • ontspanning • ontprikkelen • ontmoeten • groei • kamperen • back to basic • evangelie • genieten • ontdekken • hiken • uitdagingen • overwinningen • sparren • goede gesprekken • coaching • bushcraft • ontdekken • verhalen • kajakken • het roer om gooien • vriendschap & more!

Naast deze activiteiten organiseren wij ook trajecten op maat voor bijvoorbeeld een jeugdgroep, groep teamleiders, bijbelkring, basisschoolteam etc. waarin missie, visie en zingeving vanuit Gods woord centraal staan en er verlangen is naar nieuwe balans, groei, herstel, focus en altijd gecombineerd met adventure.

Trails-N-Tales kun je niet ontdekken door er over te lezen, maar Trails-N-Tales moet je gewoon ervaren.

Website: Trails-N-Tales

Delta Coach


Coachen en counselling
Delta is de vierde letter van het Griekse alfabet. Het hoofdletter symbool van de letter Delta wordt in het Grieks vormgegeven met een Δ. In de wetenschap staat dit symbool voor verandering. Wij gaan niet voor zo maar een verandering, maar voor life-changing impact. Delta betekent ook de vertakkingen die ontstaan bij de uitmonding van een rivier. Een rivier die ontstaat bij een bron, zichzelf opsplitst in meerdere stromen en het land vruchtbaar maakt: er kan weer van alles groeien en bloeien. Vruchtbare resultaten, opbrengsten die jouw bloei zichtbaar maken en symbool staan voor nieuw leven. Delta is dus ook een Δ. Een driehoek is de sterkste verbinding in de techniek. Een symbool van evenwicht en balans. Drie zijden: geest-ziel-lichaam / God-jij-medemens / Vader-Zoon-Heilige Geest / inspanning-voeding-ontspanning / stoppen-starten-doorgaan …
De letter T in het logo van Delta is bewust vormgegeven als een kruis. Onze drive ligt in compassie, bewogenheid voor de ander. De bron van onze compassie is het geloof in een liefdevolle God en de liefde en overwinningskracht van Jezus.
Delta Coach is dan ook integrale coaching op Leven, Leefstijl en Vitaliteit.

Iedereen heeft talenten en mag er zijn. Samen met jongeren en (jong-)volwassenen het avontuur aangaan om te ontdekken wie zij (mogen) zijn en waarin zij willen groeien: dat is de uitdaging die wij graag samen aan gaan. Samen het pad lopen. Bij dat avontuur hoort ook het nemen van hindernissen, de koers bijstellen of misschien wel het roer compleet omgooien. Je bent meer dan alleen je gedachten, meer dan je hart met emoties en je bent meer dan je lichaam. Daarom willen wij ook kijken naar de mens in zijn geheel.
Juist op jongeren en (jong-)volwassenen komt zo veel af. Zij zitten in een kritische levensfase met enorm veel vragen. Op zoek naar zichzelf en naar groei en balans. Veel jongeren worstelen met zichzelf en hun omgeving. Het is een doelgroep die wij op het hart hebben en waar financiën, schaamte en onwetendheid drempels zijn om een coach te zoeken.

Wij willen hen helpen, hen daarin een hand toesteken: of het nu gaat om identiteit, geloofsvragen, onzekerheid, zingeving, gedachten van onbekwaamheid, gepieker, gezondheid, werk, levensstijl, eetgewoonten, dagritme, valkuilen etc. Met Delta-coaching willen wij hen tot zegen zijn.

Website: www.deltacoach.nl

No More Lies


Theatre with a Mission
Op een eigentijdse wijze brengen wij met theaterteam No More Lies het evangelie.
No More Lies is een flitsend, eigentijds totaal-theater voor tieners, jongeren en volwassenen.
Programma’s met humor, spanning en inhoud.
Op een persoonlijke wijze vertellen en getuigen we met (vertel-)theater over en van de liefdevolle boodschap van God. Met humor, knipogen, een lach en een traan, eye-openers en getuigenissen zetten we hen aan het denken en confronteren hen op een ludieke wijze met zichzelf, de wereld, maar bovenal met Gods liefde voor hen: zodat ze Jezus mogen ontmoeten, leren kennen, Zijn liefde ervaren, in de vrijheid komen en Hem willen volgen; dat is onze missie.

Onze hoofddoelgroep wordt gevormd door de jongeren en (jong)volwassenen. We richten ons met ons theater met name op de leeftijd 16 jaar en ouder. Ook hebben we programma’s die geschikt zijn voor gezinsdiensten / jeugddiensten / gezinsdiensten / landdagen / onderdeel voor een kerkdienst etc. waar wel alle leeftijden bij elkaar zitten. Toch blijft ook dan het programma voor een groot deel gericht op de jongeren en (jong)volwassenen.

Waarom specifiek deze doelgroep?
Daar ligt onze passie. Zoveel jongeren weten gewoon niet meer wat ze moeten geloven en wat ze moeten denken van alles wat er op hun afkomt. De druk van social media, het missen van echte vrienden, studiedruk, behoefte aan identificatie figuren, op zoek naar eigen identiteit, op zoek naar zingeving en missie en op zoek naar de kern van het geloof. Er zijn zoveel zekerheden weggevallen en ze worden heen en weer geslingerd tussen zoveel meningen en mensen aan de ene kant en aan de andere kant hun eigen gevoelens, verstand, identiteit en vrienden. Deze groep willen wij tot zegen zijn.

Kern van de boodschap: Gods Liefde, Jezus’ offer voor ons.
Zijn uitgestoken hand naar ons toe; Zijn hand die dwars door alle leugengordijnen en muren van pijn en verdriet heen gaat om ons overeind te helpen en ons te trekken uit het donker! Gods grote reddingsplan staat centraal.

No More Lies kun je niet ontdekken door er over te lezen, maar No More Lies moet je gewoon ervaren.

Website: www.nomorelies.nl

"Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier."
Jeremia

Wij zijn Reisgenoten Reist u mee?

De stichting (met ANBI-status)

Stichting Trails-N-Tales is in 2019 opgericht. Voor die tijd zijn er vanuit deze stichting geen activiteiten verricht. Stichting Trails-N-Tales is het logische vervolg op de activiteiten van stichting No More Lies. Deze stichting is opgericht in 1999. Omdat het werk de afgelopen jaren allang niet meer bestaat uit alleen theater, is Stichting Trails-N-Tales opgericht. No More Lies valt nu onder deze stichting, als 1 van de 3 missies.

Het werk van deze stichting is geen eendagsvlieg. Ruim 30 jaar zijn de initiatiefnemers (Theo & Jacqueline Dekker) al actief met jongerenwerk en theater. Lees hun persoonlijke droom hieronder.

Stichting Trails-N-Tales heeft geen winstoogmerk.
De inkomsten van Stichting Trails-N-Tales bestaan uit giften en schenkingen. Stichting Trails-N-Tales is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dan ook dat giften aan stichting Trails-N-Tales fiscaal aftrekbaar zijn.

Het postadres van de stichting is:
De la Reystraat 14
3851 BH Ermelo

Stichting Trails-N-Tales is ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van koophandel onder nummer: 75124068.
Het RSIN-nummer is 860152285.
Ons fiscaalnummer is niet van toepassing.
Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL47RABO0342708163 ten name van Stichting Trails-N-Tales Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Trails-N-Tales bestaat uit:
* Lianne Gerritsen (voorzitter)
* Wessel van Doesburg (penningmeester)
* Matthijs Hoornaar (secretaris)

Aan bestuurders van de stichting worden geen beloningen of salarisvergoedingen toegekend. Om inzicht in uitvoering en voortgang van het beleid te geven en geïnteresseerden van buitenaf een goed beeld te geven van visie, missie en activiteiten stelt het bestuur een beleidsplan op. Deze is hier te bekijken en onze financiële verantwoording/jaarverslag hier.

Het bestuur maakt gebruik van een klankbord- en sparringteam. Hier zitten mensen in die deel willen zijn van het verhaal en die hun talenten en expertise in willen zetten om de doelen van de stichting te verwezenlijken:
* Robert Reinbergen (ondernemer; bestuurder; advies bestuur en beleid)
* Jaco Havelaar (controller en financiën)
* Berto Kremer (notaris; wetgeving en beleid)
* Pieter Dekker (ondernemer en ervaringsdeskundige stichtingen)

Communicatie

Er wordt gebruik gemaakt van Facebook en Instagram. Donateurs en overige belangstellenden ontvangen desgewenst 2x per jaar een digitale nieuwsbrief. Via deze link kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Verder communiceert de stichting via 4 websites. Eén website voor de stichting in het algemeen, en een website voor elke afzonderlijke missie.
(www.stichtingtrailsntales / www.nomorelies.nl / www.deltacoach.nl / www.trailsntales.nl )

 

 

Steun ons

Hoe kunt u deel zijn van dit verhaal? Dat kunt u hieronder lezen.
Wilt u direct naar doneren, klik dan op deze link.

Gebedsmuur

Wilt u met gebed om de jongeren en het werk van de stichting heen staan?
Bid voor de jongeren en (jong-)volwassenen.  Breng ze voor Gods troon en bid voor hen tijden activiteiten en optredens. Door gebed vindt herstel plaats, worden muren afgebroken, wordt genezing ontvangen. Wilt u meebidden?
U kunt zich aanmelden voor de gebedsmuur via het volgende formulier: Aanmelden gebedsmuur.

 

ANBI status, periodieke giften en gewone giften

Stichting Trails-N-Tales is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dan ook dat giften aan stichting Trails-N-Tales fiscaal aftrekbaar zijn.
De hoogte hiervan is afhankelijk van de schijf waarin je zit, maar kan flink oplopen. De belastingdienst maakt verschil tussen ‘periodieke giften’ en ‘gewone giften’. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie hierover. Kort gezegd komt het neer op dat er voor ‘gewone giften’ een drempel is en een maximum aan wat je mag aftrekken en is inkomen gerelateerd. 
‘Periodieke giften’ mogen in zijn geheel worden afgetrokken! Dat is dus interessant voor zowel de gever als ook voor de ANBI stichting omdat er dan inzicht komt in toezeggingen. Voor een ‘Periodieke gift’ gelden wel een aantal voorwaarden. Het is voor een toegezegde perioden van minimaal 5 jaar of voor onbepaalde tijd en dat wordt vastgelegd in een overeenkomst. De Belastingdienst heeft daar een formulier voor. Deze kun je hier downloaden en vervolgens invullen en opsturen naar bestuur@stichtingtrailsntales.nl of naar het postadres van de Stichting.

Maandelijkse donatie

Om het werk van de stichting door te kunnen laten gaan, hebben wij uw financiële steun nodig. Onze financiën worden voor de volle 100% gebruikt voor het werk en doelstellingen van de stichting. Denk aan vaste lasten als huur terrein, sponsoring van de activiteiten om de kosten voor jongeren laag te houden. Ook salariëring van Theo Dekker: hij is voor 3 dagen per week in dienst van de stichting. Hij wordt daarmee vrijgezet om er te kunnen zijn voor de jongeren en (jong-)volwassenen. Daarnaast werkt Theo nog 2 dagen als docent. We zouden het fijn vinden als u uw gift maandelijks wilt overmaken, zodat er een basis is voor het bestuur om mee te werken. We vinden het fijn als u het ons laat weten wat uw voornemen hier in is. Mail dat gerust naar bestuur@stichtingtrailsntales.nl.

Incidentele giften

Ook hebben we te maken met afschrijving en de aanschaf van nieuwe materialen voor activiteiten en theater. Incidentele giften helpen ons om daar weer eens stap in te kunnen maken.
Heeft u het verlangen om heel specifiek eenmalig een gift te geven voor een (groter) project, neem dan gerust contact met ons op om te horen waar er op dit moment behoefte aan is.

Bedrijven, stichtingen, kerken en sponsors

Ook zijn we op zoek naar stichtingen, kerken en bedrijven die ons werk willen ondersteunen. Dit kan naast maandelijkse of jaarlijkse financiële sponsoring ook met praktische middelen. Neem gerust met ons contact op over de mogelijkheden en projecten waar we echt die steun goed kunnen gebruiken. Uiteraard vermelden we dan (desgewenst) naam, logo en verwijzing op onze website.


Droom van Theo & Jacqueline

Theo & Jacqueline Dekker hebben een grote passie voor Jezus en God de Vader, passie voor de prachtige schepping van God en passie voor jongeren (studenten) en (jong-)volwassenen. Dat die passie, die bewogenheid hun grote drive is, blijkt wel uit de wijze waarop zij hun leven hebben ingericht.

Al ruim 30 jaar stellen zij hun leven en hun huis open voor jongeren en (jong-)volwassenen en delen zij hun tijd, hun liefde, hun talenten en hun leven met hen. Wat zij met het theater verkondigen, leven zij ook met woord en daad uit.

Zij lopen op met jongeren en bieden hen een luisterend oor en een warme plek om te mogen ‘zijn’. Zij getuigen van Gods liefde door hun leven te delen met de mensen om hen heen. Dit wordt naast het theater zichtbaar in de Aanhaakhikes & Adventures die zij organiseren en het coachen en counselen.

De creatieve motor, initiator en organisator is Theo, maar Jacqueline ondersteunt hem hierin volledig en zij vullen elkaar prachtig aan. Door hun eenheid en hun levenswijze zijn zij ook een getuigenis en inspiratiebron voor de mensen op hun pad.

Naast jarenlange ervaring in theater en jongerenwerk, werkt Theo ruim 25 jaar in het onderwijs (basisonderwijs en HBO docent aan de Christelijke Hogeschool Ede: docent kunst van vertellen, drama, geschiedenis en coach). Naast opleidingen als jongerenpastoraat en bushcraft is Theo ook opgeleid tot integrale leefstijl en vitaliteitscoach. Samen hebben Theo & Jacqueline ook training gevolgd in counseling. Een prachtige rugzak vol aan kennis en ervaring om hiervan uit te mogen delen.

Zij zien de grote nood en behoefte bij jongeren en (jong-)volwassenen en hun verlangen naar zingeving, authenticiteit en kennis, maar ook om ‘er gewoon te mogen zijn’, een stuk ontspanning, ontprikkelen en behoefte aan echte rust … in de stilte komen in deze hectische samenleving.

Vanaf 1 september 2019 stopt Theo met een deel van zijn werk op de CHE om zo meer tijd te hebben voor het werk voor stichting Trails-N-Tales.
Theo & Jacqueline zijn echte gevers, dienend en zegenend voor anderen … laten wij hen en hun bediening, hun gezin zegenen met gebed, praktische en financiële ondersteuning.

Deel hun verhaal en wordt deel van deze missie!


Nieuwsbrieven

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=Fr2Uk9jquak

Vragen? Neem Contact met ons op    Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.
    captcha